Γ. Ρίτσος, Ρωμιοσύνη – powerpoint

Παραθέτω μια πάρα πολύ εργασία των μαθητριών μου της Α΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, Αλκμήνης Χατζή και Έρσης Μεϊτανίδου (Μάιος 2015).

Περιέχει το ποίημα με εικόνες από πίνακες ζωγραφικής με μουσική επένδυση κιθάρας, τα χαρακτηριστικά της μοντέρνας ποίησης που απαντώνται, λίγα λόγια για το ποίημα και λίγα λόγια για τον ποιητή. Είναι εξαιρετική!

Ρωμιοσύνη

Ρωμιοσύνη

Οδυσσέας Ελύτης, Το Μονόγραμμα (: Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση) – powerpoint

Μπορείτε να δείτε την εργασία (Β΄ τετραμήνου σχ. χρονιάς 2014-15) της μαθήτριας της Α΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης  Λαζαρίδου Ευαγγελίας που αφορά ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ του Οδυσσέα Ελύτη. Αξίζει! Δυστυχώς -για τεχνικούς λόγους- δεν μπορείτε να ακούσετε τη μουσική επένδυση ή να οδηγηθείτε απευθείας στους υπερσυνδέσμους που αναγράφονται στις διαφάνειες.

monogr1

ELYTIS, To Monogramma

Γ. Ρίτσος, Ανυπόταχτη Πολιτεία – powerpoint για το ποίημα – Θεματική ενότητα: «Παράδοση και Μοντερνισμός στη Νεοελληνική ποίηση»

Εργασία της μαθήτριας της Α΄Λυκείου του Μ.Σ.Κατερίνης, Μητσιοπούλου Μαρίας.

πεινασμένη πολιτεία

εργασια κειμενων γιαννης ριτσος

Μάιος 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄Γ.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1
Εξεταστέα ύλη στα Αρχαία Ελληνικά Β΄ Γυμνασίου 2014-2015

 • Κείμενα ενοτήτων: 1 (Μεταφρασμένο, ερωτ. Κατανόησης), 3, 5, 7, 11 (Μεταφρασμένο, ερωτ. Κατανόησης)
 • Λεξιλογικοί πίνακες ενοτήτων: 2,3,5,6,7,9,11: λέγω, κοσμῶ, ἂγω, πείθω, πράττω, φέρω και φεύγω.
 • Σελίδες βιβλίου: 12, 13, 19, 20, 21, 26, 35, 37, 41, 42, 43, 50, 51, 56-7, 58, 59, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 95 πρώτο μισό, 103-105. Όχι τα σιγμόληκτα αρσενικά ουσιαστικά γ΄ κλίσης (ενότητα 3), την αλληλοπαθητική αντωνυμία (ενότητα 5), τις κτητικές αντωνυμίες (ενότητα 16) και τα ανώμαλα επίθετα μέγας, πολύς (ενότητα 12). Από τους προσδιορισμούς: μόνο τους επιθετικούς και κατηγορηματικούς (ενότητα 15).
 • Τα παράλληλα κείμενα των ενοτήτων 5 και 7 με τις ερωτήσεις τους.

(Μαθήτριες και μαθητές μου, σας υπενθυμίζω πως στο σχολείο μας, επειδή είναι Μουσικό, διδάσκεστε την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες εβδομαδιαίως, αντί των 3 στα υπόλοιπα σχολεία της Ελλάδα, άρα έχετε και μικρότερη εξεταστέα ύλη. Φυσικά δεν ξεχνούμε και σε πόσα περισσότερα μαθήματα δίνετε εξετάσεις…).

Ο τρόπος εξέτασης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας κατά Κλάδο του μαθήματος ορίζεται, καταργουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 294/80 (ΦΕΚ 81 Α), του άρθρου 4 του Π.Δ. 451/93 (ΦΕΚ 187 Α) και του άρθρου 1 του Π.Δ. 77/99 (ΦΕΚ 91 Α), ως ακολούθως :

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα : Στη Β` τάξη Γυμνασίου δίνεται στους μαθητές ένα από τα διδαγμένα κείμενα, χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου που το συνοδεύουν, και ζητούνται να απαντηθούν:

 • α) Δύο (2) ασκήσεις γραμματικής που βαθμολογούνται με δυόμισι (2.5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες].
 • β) Δύο (2) ασκήσεις συντακτικού που βαθμολογούνται με δυόμισι (2.5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες].
 • γ) Δύο (2) ασκήσεις λεξιλογικές που βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες].
 • δ) Τρεις (3) ερωτήσεις περιεχομένου από τις οποίες :
  – δύο αναφέρονται στην κατανόηση του κειμένου που δίνεται για εξέταση και
  – μία ζητεί τη σύγκριση σύντομου παράλληλου κειμένου (από αυτά των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) με το εξεταζόμενο.
  Κάθε επιμέρους ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες (2χ3=6).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Γλωσσική Διδασκαλία Β΄Γ.

Για την εξέταση στη Γλωσσική Διδασκαλία δίνεται στους/στις μαθητές/τριες ένα κείμενο (ή απόσπασμά του), φωτοτυπημένο από το σχολικό ή άλλο βιβλίο ή από εφημερίδα ή περιοδικό ή ένα κείμενο ειδικά τροποποιημένο για τις ανάγκες της αξιολόγησης. Το κείμενο ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης και σχετίζεται με τους θεματικούς κύκλους οι οποίοι περιέχονται στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία. Το κείμενο αυτό είναι δυνατόν να συνοδεύεται από σκίτσα ή άλλες εικόνες που αναφέρονται στη συγκεκριμένη θεματική. Οι μαθητές καλούνται :

1. Να απαντήσουν σε τέσσερις (4) ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών
α. στην κατανόηση του κειμένου με απάντηση σε μία ερώτηση για το περιεχόμενο του κειμένου ή με την περιληπτική απόδοση του με 50-80 λέξεις
β. στην αναγνώριση της οργάνωσης του κειμένου (σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων, διαρθρωτικές λέξεις, τρόποι ανάπτυξης παραγράφων κ.λ.π.)
γ. στην αναγνώριση της λειτουργίας των μορφοσυντακτικών δομών – φαινομένων που έχουν διδαχθεί και που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου
δ. στην αξιοποίηση του λεξιλογίου του κειμένου (συνώνυμα, αντώνυμα, σημασία λέξεων κ.λ.π.)
2. Να συντάξουν ένα κείμενο 2-3 παραγράφων σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του κειμένου που επεξεργάστηκαν, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Το πρώτο μέρος της εξέτασης βαθμολογείται με 10 μονάδες [δηλαδή τέσσερις (4) ερωτήσεις Χ 2,5 μονάδες]. Το δεύτερο μέρος της εξέτασης (παραγωγή κειμένου) βαθμολογείται επίσης με 10 μονάδες.

Εξεταστέα ύλη στα Αρχαία Ελληνικά Β΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, σχ. έτος 2014-2015

 • Κείμενα ενοτήτων: 1 (Μεταφρασμένο, ερωτ. Κατανόησης), 3, 5, 7, 11 (Μεταφρασμένο, ερωτ. Κατανόησης)
 • Λεξιλογικοί πίνακες ενοτήτων: 2,3,5,6,7,9,11: λέγω, κοσμῶ, ἂγω, πείθω, πράττω, φέρω και φεύγω.
 • Σελίδες βιβλίου: 12, 13, 19, 20, 21, 26, 35, 37, 41, 42, 43, 50, 51, 56-7, 58, 59, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 95 πρώτο μισό, 103-105. Όχι τα σιγμόληκτα αρσενικά ουσιαστικά γ΄ κλίσης (ενότητα 3), την αλληλοπαθητική αντωνυμία (ενότητα 5), τις κτητικές αντωνυμίες (ενότητα 16) και τα ανώμαλα επίθετα μέγας, πολύς (ενότητα 12). Από τους προσδιορισμούς: μόνο τους επιθετικούς και κατηγορηματικούς (ενότητα 15).
 • Τα παράλληλα κείμενα των ενοτήτων 5 και 7 με τις ερωτήσεις τους.

Εξεταστέα ύλη για Αρχαία από Μετάφραση Γ΄ Γυμνασίου Μουσ. Σχ. Κατερίνης 2014-2015

1. Από εισαγωγή: τις ερωτήσεις που ανάρτησα στο blog μου (γνωστές κι από παλιά): ΕΥΡΙΠΙΔΗ, ΕΛΕΝΗ «ΤΡΑΓΩΔΙΑ»: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
Κι από το βιβλίο (από σελίδες 142,143,144): διάνοια, διθύραμβος, έλεος, επεισόδια, ήθος, κάθαρση, κατά ποιον μέρη, κατά ποσόν μέρη, κομμός, λέξις, μύθος, πάροδος, προάγωνας, πρόλογος, τραγική ειρωνεία, τραγικωμωδία, τραγικός ήρωας, φόβος, χορός.
2. Από τις ίδιες σελίδες την ερμηνεία των παρακάτω λέξεων, γιατί μπορεί να φανούν χρήσιμες για την απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης-ανάλυσης περιεχομένου: τραγική ειρωνεία, έλεος, φόβος, τραγικός ήρωας, διάνοια, ήθος, αναγνώριση, δραματική οικονομία, ενότητα τόπου και χρόνου στις αγγελικές ρήσεις, δραματική επιβράδυνση, περιπέτεια, στιχομυθία.
3. Αναγνώριση εκφραστικών μέσων μέσα στο κείμενο και εξήγησή τους.
4. Σκηνοθετικές οδηγίες Ευριπίδη σε διάφορα σημεία της τραγωδίας.
5. Αναλυτικά: τις σελίδες βιβλίου ΕΛΕΝΗΣ: 10-20, 40-63, 70-79 και 88-91 -προσοχή στις ερωτήσεις του βιβλίου που προσέξαμε ιδιαιτέρως και στην τάξη.