Προσχεδιασμένος Προφορικός Λόγος (από Γιούλη Αλεξίου)

Παρασκευή-Αποστολία Αλίρη_Λύκειο Πολυκάστρου

Ιούλιος 2017, Βουλή των Εφήβων, Παρασκευή-Αποστολία Αλίρη από το ΓΕ.Λύκειο Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς

ΟΜΙΛΙΑΕΙΣΗΓΗΣΗ, ΔΙΑΛΕΞΗ, ΔΟΜΗ, Ποια στοιχεία πρέπει να προσεχθούν, Υποδείγματα προσφωνήσεων σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο,Υποδείγματα εκφράσεων για το κύριο μέρος σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο, Υποδείγματα επιφωνήσεων σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο, Επικοινωνιακό πλαίσιο, Επικοινωνιακή περίσταση, Δέκτης…