ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ) ΛΥΚΕΙΟΥ (κυρίως Γ΄ Λ.)

Παραπέμπω στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου.

α. Υποστηρικτικό υλικό – Διδακτικές Προτάσεις:

«Χρήσιμες συνδέσεις»

β. Παράδειγμα με θέματα:nea_elliniki_glossa_dokimio_pagkypries_2017

γ. Για τη διόρθωση των εκθέσεων-δοκιμίων των μαθητών μπορούν να λαμβάνονται υπόψιν τα παρακάτω:

  1. Ως προς τη βαθμολόγηση γενικά, μπορούν να δίνονται: 20 μονάδες για το περιεχόμενο , 12 μονάδες για την έκφραση και 8 μονάδες για τη δομή στην έκθεση.
  2. – Η έλλειψη επικοινωνιακού πλαισίου κοστίζει τουλάχιστον 5 μόρια. 
    – Εάν αυτός που έγραψε 900 λέξεις γράφει φλύαρα και ανούσια, βαθμολογείται με κάτω από τη βάση. Εάν πρόκειται γενικά για ένα ωραίο γραπτό, απλά αφαιρούνται 2-3 μόρια από το σύνολο. 
    – Η τελείως εκτός θέματος έκθεση βαθμολογείται το πολύ με 12,5 μόρια (τα μισά του περιεχομένου) εάν υπάρχει μια έστω και μακρινή σύνδεση με τα ζητούμενα. Από κει και πέρα, όσο πιο μακριά είναι από το θέμα, τόσο πιο πολύ μειώνεται η βαθμολογία… Στην περίπτωση που η έκθεση είναι εκτός θέματος, ΔΕΝ παίρνουν μονάδες ούτε η έκφραση ούτε η δομή. Ο τελικός βαθμός δηλαδή της έκθεσης θα είναι από 0 έως 12,5 το πολύ.
  3.  Όσον αφορά τα ερωτήματα: Στην έκθεση είναι καλό να χρησιμοποιούνται ίσως ως θεματική περίοδος σε μια παράγραφο. Για παράδειγμα αν ζητούνται τα αίτια ενός φαινομένου, μπορεί ο μαθητής να ξεκινήσει την παράγραφο με το ερώτημα: “Ποιοι όμως ευθύνονται για αυτό που συμβαίνει;”, ή στους τρόπους αντιμετώπισης “τι μπορεί να γίνει όμως για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα;”.
  4. Χρήση ρηματικού προσώπου:α’ πρόσωπο: Το α΄ εν. καλό είναι να αποφεύγεται λόγω εξομολογητικού τόνου και οικειότητας. Το α΄ πληθ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μέτρο, θέλοντας να δείξει την καθολικότητα του προβλήματος και ότι και ο ίδιος ο γράφων εντάσσεται στον προβληματισμό. Προσφορότερο, όμως, είναι το γ΄ εν και γ΄ πληθ, αφού προσδίδουν διαχρονικότητα και αντικειμενικότητα.

Πιο αναλυτικά (Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ):

Παραγωγή γραπτού λόγου (μον. 40)

Α. Περιεχόμενο (μον. 12)

  1. Πρόλογος-επίλογος: 2 μον.

α. Γενική σύλληψη του θέματος : 2 μον.

β. Ανάπτυξη-Δικαιολόγηση-Τεκμηρίωση: 8 μον.

2. Δομή (μον. 12)

α. Πρόλογος, κύριο θέμα, επίλογος: 2 μον.

β. Δομή αποδεικτικού λόγου-στήριξη θέσης: 4 μον.

γ. Δομή παραγράφων: 2 μον.

δ. Αλληλουχία-σύνδεση ιδεών: 4 μον.

-Για υπέρβαση λέξεων: αφαίρεση 1 μον. για κάθε 50 λέξεις.

-Για κάθε επανάληψη: αφαίρεση 1 μον.

3. Έκφραση (μον. 12)

α. Σαφήνεια-σύνταξη: μον. 5

β. Ακριβολογία, κατάλληλο λεξιλόγιο: μον. 5

γ. Ύφος ανάλογο του κειμενικού είδους: μον. 2

4. Ορθογραφία (μον. 4)

α. Ορθή χρήση γραμματικών κανόνων

β. Για κάθε 5 ορθογραφικά λάθη αφαιρείται 1 μονάδα.