Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός – προβολή παρουσίασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

2. Ο Κυκλαδικός πολιτισμός (σελ 21-22)

Δομή μαθήματος

♦Αναπτύχθηκε κατά την 3η και 2η χιλιετία π.Χ.
❖ Ευνοϊκοί παράγοντες ήταν το ήπιο κλίμα και η προνομιακή γεωγραφική θέση των Κυκλάδων
❖ Οι Κυκλαδίτες κυριάρχησαν την 3η χιλιετία στο Αιγαίο, αλλά από τη 2η χιλιετία άρχισαν να παρακμάζουν λόγω της ανόδου του μινωικού πολιτισμού.
❖ Ο πιο σύνθετος κυκλαδικός οικισμός βρίσκεται στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης.
❖ Χαρακτηριστικά του κυκλαδικού πολιτισμού είναι τα μικρά μαρμάρινα ειδώλια.

Διδακτέα ύλη Ιστορίας Α’ Γυμνασίου (σχ. έτος 2014-15)

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Κεφάλαιο Β΄: Η Εποχή του Χαλκού (3000-1100 π.Χ.)

 1. Ο Κυκλαδικός πολιτισμός
 2. Ο Μινωικός πολιτισμός
 3. Ο Μυκηναϊκός κόσμος

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Κεφάλαιο Γ΄: Ο Ελληνικός κόσμος από το 1100 έως το 800 π. Χ.

 1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
 2. Η πολιτιστική αναγέννηση

Κεφάλαιο Δ΄: Αρχαϊκή Εποχή (800-479 π. Χ.)

 1. Αποικιακή εξάπλωση
 2. Η Πόλη-Κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
 3. Η Σπάρτη
 4. Η Αθήνα: Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
 5. Αθήνα: Πορεία προς τη Δημοκρατία
 6. Οι Πανελλήνιοι δεσμοί
 7. Πέρσες και Έλληνες: Δυο κόσμοι συγκρούονται
 8. Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
 9. Τα γράμματα
 10.   Η τέχνη

Κεφάλαιο Ε΄: Η Ηγεμονία της Αθήνας (479-431π.Χ.)

 1. Η συμμαχία της Δήλου – Η συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
 2. Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται – Ο Περικλής και το

δημοκρατικό πολίτευμα

 1. Η λειτουργία του πολιτεύματος. Οι λειτουργίες
 2. Η συγκρότηση της αθηναϊκής κοινωνίας – Η καθημερινή ζωή
 3. Η διαδικασία της μόρφωσης – Ο Αθηναίος και η εργασία –Η Αθήνα

γιορτάζει

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων

(431-362 π. Χ.)

 1. Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου – Ο

Αρχιδάμειος πόλεμος (431-421 π.Χ.)

 1. Η εκστρατεία στη Σικελία (415-413 π.Χ.) – Ο Δεκελεικός πόλεμος

(413-404 π.Χ.)

 1. Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτηση
 2. Η κυριαρχία της Θήβας στην Ελλάδα

Κεφάλαιο Ζ΄: Η ανάπτυξη της Μακεδονίας

 1. Το κράτος της Μακεδονίας
 2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
 3. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής
 4. Το έργο του Αλεξάνδρου
 5. Οι τύχες της Κύπρου

Κεφάλαιο Η΄: Οι Τέχνες και τα Γράμματα την Κλασική Εποχή

 1. Τα Γράμματα
 2. Οι τέχνες
 3. Η αρχιτεκτονική των κλασικών χρόνων
 4. Η γλυπτική και η ζωγραφική των κλασικών χρόνων

Κεφάλαιο Θ΄: Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι

 1. Tα ελληνιστικά βασίλεια
 2. Η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο
 3. Το ρωμαϊκό κράτος αποκτά μεγάλη δύναμη
 4. Η υποταγή του ελληνικού κόσμου

Κεφάλαιο Ι΄: Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο

 1. Η ρωμαϊκή ειρήνη
 2. 3ος αιώνας μ. Χ. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε κρίση
 3. Κωνσταντίνος: Η μεγάλη στροφή